Month: آذر ۱۴۰۱

جدیدترین لپ تاپ ها

لپ تاپ هایی بصورت بسیار باریک و جدیدترین ساختارها مانند بدنه آلومینوم و بدنه کربن در لپ تاپ های وارداتی ما وجود دارند .پاریس کامپیوتر سعی در تامین جدیدترین لپ تاپ دست دوم کامپیوتر داشته و جدیدترین لپ تاپ های وارداتی با ساختار محتلف مانند لپ تاپ های تاپ ، لپ تاپ های سفارشی شرکت آمریکایی و … وجود دارد.لپ تاپ ها دارای سلامت صدرصد می باشند. تمامی لپ تاپ ها تست کامل می شوند و مشتری می تواند بدون دغدغه از مجموعه ما خرید داشته باشد.